Boomtekenen

Zinvinder | Medium Consult

Geplaatst op Geupdate op

Wil je een consult?

Wil je een consult in een één-op-één-gesprek waarbij ik jou
helpende en begeleidende informatie geef
op basis van de door jouw getekende boom?

Tijdens het consult word jij je bewust van de energie die jou beweegt en krijg je meer zicht op jouw persoonlijke gaven, waarden en mogelijkheden en de invloed die je hebt op je omgeving. Het vinden van jouw patronen helpt je bij het vinden van de verbindingen op je levenspad. Zoek contact en maak hierbij gebruik van het contactformulier.

Lees meer over het verbindende effect | Zinvinder | Medium Consult

Workshop | Kinderen begrijpen

Geplaatst op Geupdate op

blad boom

Volg de workshop | Aanmelden
Wil je meer weten over hoe je de non-verbale communicatie van kinderen, de signalen beter en sneller kunt oppakken? Volg dan de workshop ‘Kinderen tekenen met hun ziel’. Neem dan contact op met Leonard Bouwhuis. Maak hierbij gebruik van het contactformulier.

Een boomtekening kan een inschatting geven van de stand van de ontwikkeling van het kind. Hoe het zich verhoudt tot de norm voor zijn of haar leeftijd en daarmee eventuele kwaliteiten of onvolkomenheden signaleren, waardoor passende beslissingen voor de verdere ontwikkeling kunnen worden genomen.

Je leert . . .

  • Boomtekeningen te interpreteren
  • Signalen op te pikken
  • Zien wat er in een kind omgaat
  • Inzichten gebruiken in het begeleidingsproces

Deze workshop is uitermate geschikt voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, als leerkracht, docent, remedial teacher, huiswerkbegeleider, opvoedkundige enz.

Door Leonard Bouwhuis 

  • De workshop voor groepen (onderwijzers, remedial teachers, belangstellende ouders enz.) kan worden gevolgd na schooltijd en op avond. De duur is circa anderhalf uur.
  • Workshops op basis van individuele deelname vinden uitsluitend plaats bij voldoende deelname (6). Datum wordt in onderling overleg vastgesteld.

Kindertekeningen

Een boomtekening kan een inschatting geven van de stand van de ontwikkeling van het kind. Hoe het zich verhoudt tot de norm voor zijn of haar leeftijd en daarmee eventuele kwaliteiten of onvolkomenheden signaleren, waardoor passende beslissingen voor de verdere ontwikkeling kunnen worden genomen.

Persoonlijke stijl staat centraal

‘Het ontdekken van de persoonlijke stijl van de individuele deelnemer is de rode leidraad bij deze workshop. De herkenning is daarbij altijd aanvaardbaar (ruimte voor reflectie) en zal bijdragen tot het beter functioneren van de persoon in relatie tot zijn omgeving’.

Actief belevend

Leonard Bouwhuis werkt vanuit zijn eigen praktijk als consultant. Zijn aanbod onderscheidt zich door het werken met creatieve elementen met een hoog ‘doe’ gehalte. Alle activiteiten zijn geïnspireerd door mensen, actief, belevend en ontspannend.

levensboom tekening

'Bekijk het eens van een andere kant!'

Levensloop analyse

Geplaatst op Geupdate op

boomtekening knip
Een levensloopanalyse aan de hand van een boomtekening

Sinds 2002 ben ik mij gaan verdiepen in het analyseren van boomtekeningen. Bij het tekenen van een boom legt men daar iets van zichzelf in. Onwillekeurig, zonder dat men zich daarvan bewust is of zonder dat men zich daar op toelegt. Net als bij de grafologie – de studie van het handschrift – kan men een boomtekening analyseren en op grond van bepaalde kenmerken die de getekende boom al of niet heeft, een beschrijving geven van sommige facetten van gedrag of persoonlijkheid van de tekenaar. Tijdens de analyse en de daaropvolgende bespreking bleek de boomtekening een middel om een kanaal te zijn voor de ander, de tekenaar, om boodschappen door te geven. Sindsdien ben ik mij gaan verdiepen in spiritualiteit en kregen mijn gaven een andere plek.

Inzicht
Een levensboom tekening geeft inzicht in vele gebieden zoals de persoonlijkheid, het gedrag en de levensloop. Ook is het contact met anderen te verklaren, legt de tekening gevoelens bloot evenals eigenschappen, kwaliteiten en talenten.

Er zijn diverse toepassingsmogelijkheden zoals het inzicht krijgen in je levensloop. Soms worstel je gewoon met omstandigheden in je leven die je in verwarring brengen of je neerslachtig maken. Omstandigheden waar je keer op keer weer tegenaan loopt. De analyse legt je patroon bloot en geeft antwoord op de vraag waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat. Ook geeft je tekening inzicht in je partnerkeuze, jouw plek binnen je familie en gezin. In wezen zouden alle persoonlijke relaties, thuis of in de werksfeer, veel gemakkelijker en soepeler kunnen verlopen indien er meer begrip is over hoe de ander denkt en voelt. Jouw boomtekening geeft jou dit inzicht.

Een boomtekening analyse wordt ook gebruikt voor aanvullend inzicht bij carrière-planning, loopbaanbegeleiding, interne overplaatsing en/of promotiemogelijkheden en outplacement. Een boomtekening analyse kan tevens een handreiking zijn voor jonge mensen die zich onzeker voelen ten opzichte van de keuze van hun studiekeuze en/of loopbaan. Dat geldt ook voor mensen die zich op latere leeftijd willen heroriënteren én voor degenen die na hun pensionering alsnog verborgen talenten willen ontdekken en gebruiken. Tijdens het drukke, arbeidzame leven zijn zij daar meestal niet aan toegekomen.

Kindertekeningen
Een boomtekening kan een inschatting geven van de stand van de ontwikkeling van het kind. Hoe het kind zich verhoudt tot de norm voor zijn of haar leeftijd en daarmee eventuele kwaliteiten of onvolkomenheden signaleren, waardoor passende beslissingen voor de verdere ontwikkeling kunnen worden genomen.

De levensloopanalyse door middel van een boomtekening leent zich heel goed bij kinderen, bij hen heeft men niet veel aan vraaggesprekken, want praten gaat nog moeilijk terwijl tekenen ze over de drempel helpt.

Leonard Bouwhuis heeft jarenlange ervaring met het analyseren van boomtekeningen. Het inzicht dat wordt verkregen bij het analyseren van kindertekeningen werkt bijzonder verhelderend naar het in contact komen met het kind en zijn eigenheid.

Hypersensitiviteit & Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bij kinderen
Aan de hand van boomtekeningen kunnen ouders en onderwijzers van jonge kinderen sneller herkenning vinden en vervolgens onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van hypersensitiviteit en ASS.

Levensloopgesprekken voor ouderen
Ook ouderen hebben veel baat bij een levensloopanalyse aan de hand van een boomtekening. Ouderen hebben vaak nog verschillende ‘open eindjes’ die om aandacht vragen. De sessie is altijd een bevrijdend gesprek en biedt licht op de toekomst.

Leonard's Boom

Voor wie?
Deze creatieve consulten brengen veranderingsprocessen binnen de persoonlijkheid(s)ontwikkeling opgang en zijn bedoeld voor mensen (alle leeftijden) met zingevingsvragen, stagnatie in levensloop en/of loopbaan, burn-out verschijnselen enz.

Zinvinder Profiel Foto Leonard

Informatie?
Wilt u meer weten? Een consult? Wilt u samen komen? Of liever alleen?
Neem dan contact op met Leonard Bouwhuis. U kunt hierbij gebruik maken van het contactformulier.

Kinderen leren begrijpen

Geplaatst op Geupdate op

workshop

Een boomtekening kan een inschatting geven van de stand van de ontwikkeling van het kind. Hoe het zich verhoudt tot de norm voor zijn of haar leeftijd en daarmee eventuele kwaliteiten of onvolkomenheden signaleren, waardoor passende beslissingen voor de verdere ontwikkeling kunnen worden genomen.

Je leert . . .

  • Boomtekeningen te interpreteren
  • Signalen op te pikken
  • Zien wat er in een kind omgaat
  • Inzichten gebruiken in het begeleidingsproces

boomtekening knip

Volg de workshop
Wil je meer weten over hoe je de non-verbale communicatie van kinderen, de signalen beter en sneller kunt oppakken? Volg dan de workshop ‘Kinderen tekenen met hun ziel’. Neem dan contact op met Leonard Bouwhuis. Maak hierbij gebruik van het contactformulier.

 

Weten waar je staat

Geplaatst op Geupdate op

mijnboom_een

Een levensloopanalyse aan de hand van een boomtekening laat je weten waar je staat. Bij het tekenen van een boom legt men daar iets van zichzelf in. Onwillekeurig, zonder dat men zich daarvan bewust is of zonder dat men zich daar op toelegt. Net als bij de grafologie – de studie van het handschrift – kan men een boomtekening analyseren en op grond van bepaalde kenmerken die de getekende boom al of niet heeft, een beschrijving geven van sommige facetten van gedrag of persoonlijkheid van de tekenaar.

Lees meer over de mogelijkheden | Tekenen van je Levensboom