Haiku

Haiku | Natuur verbindt

Geplaatst op

uitzicht knip

natuur verbindt ons
hart, ziel, einder en ruimte
stilte verheldert

 

Dichtvorm | Haiku

Geplaatst op Geupdate op

enso-vierkant

Haiku

De haiku is een van oorsprong Japans gedicht, dat in de afgelopen eeuw in de rest van wereld steeds meer navolging kreeg. Inmiddels wordt deze vorm in vele landen en talen beoefend. Sommige westerse haikudichters houden zich precies aan de oorspronkelijke Japanse regels, anderen, ook in Japan zelf, vinden dat het onzin is om daar in andere landen en talen zo strak aan vast te houden. Een voorbeeld is het beroemde gedicht van Bashō.

oh, oude vijver
een kikker springt van de kant
geluid van water

5-7-5
In Japan schrijft men een haiku vaak in één verticale regel, waarin wel een driedeling is te herkennen. Westerse talen gebruiken daarvoor meestal drie regels, vaak van 5-7-5 lettergrepen, al zijn ze tegenwoordig ook wel korter (en soms wat langer).

Seizoenwoord
Belangrijk element in de Japanse haiku is het gebruik van een woord, waaruit het seizoen blijkt waarin de haiku gesitueerd is. Overigens komt, ook in Japan, de seizoensloze haiku tegenwoordig steeds meer voor.

Snijwoord
Typisch Japans zijn de zogenaamde snijwoorden zonder inhoudelijke betekenis, die sterk de gevoelswaarde of toon van het gedicht bepalen. Bij ons gebruiken we daarvoor wel gedachtestreepjes, puntjes of een uitroepteken.

Natuur
Een gangbare opvatting is dat in een haiku de natuur, of iets in de natuur, centraal staat. De vraag kan dan rijzen hoe strak of hoe ruim je dat begrip natuur moet opvatten.

Geen beeldspraak of personificatie 
In zo’n kort gedicht leiden beeldspraak en personificatie makkelijk tot verspilling van woorden. Sommigen vinden deze stijlfiguren zelfs ontoelaatbaar. Het is in elk geval raadzaam er zeer spaarzaam mee te zijn.

Geen waardeoordeel
Woorden als mooi, ontroerend, of aangrijpend, die een waardeoordeel inhouden of gevoelswaarde uitdrukken, kunnen beter vermeden worden. De beleving van de dingen moet niet worden benoemd, maar opgeroepen.

Geen rijm
In principe wordt rijm in haiku niet gewaardeerd. Meer waarde wordt gehecht aan op een subtielere manier spelen met klank, zoals herhaalde klinkers of medeklinkers, die iets aan de gevoelswaarde van het gedicht toevoegen.

Haikumoment
Een nog veel gehoorde opvatting is dat aan een haiku een authentieke waarneming ten grondslag moet liggen, het zogenaamde haikumoment. Deze regel is niet oorspronkelijk Japans, maar onder Westerse invloed ontstaan.

De dichter onzichtbaar
Tenslotte: de dichter laat de dingen zoveel mogelijk voor zichzelf spreken en blijft zelf op de achtergrond. In veel haiku’s is hij/zij zelfs onzichtbaar. Maar niet altijd, zoals men vaak bij Shiki ziet.

Bron | haiku.nl

Haiku | Verlangen voedend

Geplaatst op Geupdate op

Acryl 80 x 60

in vulkaan hitte
zweven engelen tekens
verlangen voedend

Haiku |Voorjaar

Geplaatst op Geupdate op

Gerarduskalender Haiku 09-04-2019De Gerarduskalender heeft wederom een haiku van mij geplaatst. Dit keer met het thema voorjaar. Ooit geschreven voor twee verliefde die elkaar weer probeerden te vinden.

bloemen zoeken licht
stralen naar elkaar

licht van binnen uit

Haiku | Drie Koningen

Geplaatst op Geupdate op

haiku 06-01-2019

De Gerarduskalender heeft een haiku van mij geplaatst. Een betere keuze qua haiku had ik niet kunnen maken voor plaatsing op de dag waarop ieder jaar Driekoningen wordt gevierd.

tijd trekt een wissel
sterren dwalen zon keert maan

dagen winnen kracht

Ons hart kleurt

Geplaatst op Geupdate op

tuin kleurt

de tuin is een thuis
die ons hart kleurt vol liefde
met welkomstwaarde

Kleuren

Afbeelding Geplaatst op Geupdate op

haiku kleuren.png

Licht

Geplaatst op Geupdate op

kaarslicht knip

maak het leven licht
vooruit naar het verleden
terug naar het nu

Wat is een haiku

Een haiku wordt wel het bonsaiboompje van de poëzie genoemd: een uit Japan afkomstig en flink klein gesnoeid gedicht. Een Haiku is een Japans gedichtje bestaande uit precies 17 lettergrepen. De eerste regel bestaat uit 5 lettergrepen, de tweede uit 7 en de laatste wederom uit 5 lettergrepen.

vers van drie re-gels
ze-ven-tien let-ter-gre-pen
vijf ze-ven en vijf

Het schrijven van haiku’s is voor mij ‘woordpuzzelen’ waarbij ik kennis omzet in wijsheid. Haiku’s zijn voor mij gesmolten herinneringen die de vrijgekomen energie opnieuw laten stromen.

Zestig Plus

Geplaatst op

wijzers van de klok

zovelen zestig
wijzer door de jaren heen
vieren we de dag

Voor altijd vliegen

Geplaatst op

de-vliegende-mens

wil je mij tillen
besche
rmen voor de aarde
voor altijd vliegen