Rituele begeleiding

Curriculum Illusione | Zicht op toekomst

Geplaatst op Geupdate op

focus on the future

Wat is het Curriculum illusione?
Het Curriculum Illusione (CI) werd bedacht door Eric Wie (1967 – 2037) en is een systeem bedoeld om inzicht te krijgen op het door u gewenste leven in de toekomst.

Het CI is de tegenhanger van het CV. Waar het CV terugblikt vanaf de geboorte op het leven, opleiding en werk, kijkt het CI terug vanaf uw dood tot het moment dat u het CI invult. Het resultaat is een tijdlijn met uw gewenste realistische leven.

Hoe meer u in staat bent te fantaseren over uw toekomst, hoe realistischer uw tijdstip wordt. Met het CI gaat u met de billen bloot. Het doel is echter uw geluk. En daarmee ons geluk.

Het volgende komt uit mij curriculum illusione (1954 – 2038) dat ik in 2017 opstelde.

65 | 2019
Onze eerste kleinkinderen zijn geboren. Ze hebben prachtige, wereldse namen. Ze zijn heel krachtig en weten als geen ander, vorm te geven aan de nieuwe dimensie van deze tijd, het collectieve bewustzijn en verbondenheid. 

Leonard Bouwhuis | Zinvinder

Hulp van boven

Geplaatst op Geupdate op

moeder-gods-van-de-passie

Maria is een schakel tussen mens en God.
En ook engelen zijn bemiddelende wezens.  Maria en de engelen vormen een lichtstraal van Gods oneindige LIEFDE.  Voor het in vervulling gaan van een wens of een gunst (liefde, voorspoed, werk, studies, gezondheid, …. ) biedt een NOVEEN nog altijd de beste en krachtigste uitwerking. Een noveen is een reeks van negen dagen waarop U op een bijzondere wijze bidt en hulp vraagt aan Maria of de beschermengelen.

De Noveen
Wens alleen positieve dingen.
Bid negen dagen het Weesgegroet (Wees gegroet Maria) bij een brandende noveenkaars.
Begin de noveen op een zondag.
Doe een wens, formuleer deze concreet en zo kort en krachtig als mogelijk.
Bedenk dat ‘Vage wensen, vage doelen vervullen!’
Besef dat wensen geen beperkingen kennen.
U kunt alles wensen. Ook wensen die onmogelijk lijken om verhoord te worden.
Laat de negende dag de kaars geheel opbranden en publiceer dit bericht.
U krijgt wat u vroeg.

Bij deze!

“Mijn dank is groot voor hetgeen ons is gegeven. Wij zijn  langs een weg geleid, waar geen pad was. Ons werd zichtbaar wat anders nooit gezien zou worden. Door een woud van tegenslagen en ontmoediging, werden wij geleid en kregen te zien dat het leven de moeite waard is om geleefd te worden met liefde, aandacht en boven alles verbondenheid.
Dank u wel.”

Circle of colourful people with clipping path

De cirkel sluiten

Geplaatst op Geupdate op

enso-vierkant

‘In de bereidheid om de cirkel te sluiten vinden we de vooruitgang’

De cirkel sluiten
Mensen hebben rituelen nodig. Vooral als ze worden geconfronteerd met ingrijpend lijden of met de dood. Juist dan blijkt er van rituelen een geruststellende werking uit te gaan. Rituelen helpen om met de situatie om te gaan, gebeurtenissen een plek te geven en verder te gaan. In de bereidheid om de cirkel te sluiten vinden we de vooruitgang. Rituelen helpen hierbij.

Het vormgeven aan rituelen is meer dan alleen maar het opsommen van feiten, gebeurtenissen en ervaringen. Door het proces aan te gaan kom u in contact met diepere lagen van uzelf. De herinnering van de verhalen die in u besloten liggen, de reflectie en de bezinning geven u een schat aan informatie en zal leiden tot het vinden van een passend ritueel.

Kwaliteit van het leven
Keerpunten in een mensenleven zijn bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, scheiding, verlies van vitale functies in het lichaam die van invloed zijn op het dagelijkse functioneren, verhuizen, brand enz. Maar ook geboorte en huwelijk. Kortom: alle momenten die invloed hebben op de kwaliteit van het leven.

Tijd om stil te staan
Als mensen de tijd nemen om stil te staan tijdens het verwerkingsproces, krijgen zij meer oog voor hetgeen henzelf en in anderen van wezenlijk belang is. Gaandeweg het proces verandert er van alles. Ineens komt er een doorbraak en zien mensen mogelijkheden om dat wat ze ontdekken en leren op hun eigen wijze vorm te geven.

enso voluit logo

‘vind een weg of maak er een’

Begeleiding en ondersteuning
Begeleiding en ondersteuning tijdens een verwerkingsproces biedt u de ruimte om de rode draad te leren herkennen, te verdiepen en vorm te geven. Het eindresultaat is een unieke beleving dat u op de drempel zal brengen naar een nieuwe fase in uw leven. Enso, rituele begeleiding kan u hierbij bijstaan.

Ritueel begeleider
Mijn naam is Leonard Bouwhuis. Het begeleiden van mensen vind ik boeiend. Ik merk dat ik hen inspireer bij de verwerking en het zoeken naar vooruitgang. Mijn betrokkenheid ervaart men als positief. Het zoeken naar afstemming tussen alle betrokkenen staat daarbij centraal. Mijn stijl van begeleiden is tegemoetkomend en doelgericht. Mijn kernkwaliteiten zijn: enthousiast, passioneel en behulpzaam. Ik typeer mijzelf als een geïnspireerd en inspirerend, hulpvaardig ritueel begeleider waarbij ik op actieve en creatieve wijze mensen bijsta in het vormgeven van het verwerkingsproces.

Vanaf 2003 ben ik vanuit mijn eigen bedrijf Gaandeweg Coaching werkzaam als professional trainer, coach en loopbaanadviseur. Als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) van de gemeente Heerenveen, bereid ik huwelijken voor en voltrek deze. Ik ben gespecialiseerd in het schrijven en voordragen van persoonlijke toespraken.