Zinvinder | Consult

cropped-enso-logo-zinzoeker-boom

Zinvinder
| ‘inzicht in je patronen’

‘Is jouw wens bewust te worden van je levenspad en te ontdekken
wat je persoonlijke levensopdracht is?
Neem dan de eerste stap en ‘krijg inzicht in je patronen’.
Gaandeweg ontwaart zich ‘jouw eigen weg’

De invalshoek

Door je bewust te worden van de energie die jou beweegt, krijg je meer zicht op jouw persoonlijke gaven, waarden en mogelijkheden en de invloed die je hebt op je omgeving. Het zoeken naar jouw patronen helpt je bij het vinden van je levenspad.

De biografische wijze van werken is gebaseerd op het ontwikkelen van begrip voor jezelf en je naasten. Het verwoorden van je levenspad is het meest krachtig als je bereid bent om, in eerste instantie door jouw filters heen, naar jezelf te kijken en hier ook iets mee te doen. Het resultaat ‘herschrijft’ het verleden op positieve en bevrijdende wijze.

De paden
Levenspad – Loopbaan – Leefwereld

Het aanbod
Vertellen – Tekenen/Schrijven – Vormgeven – De rode draad zoeken – Verklaren

Het resultaat
Helderheid – Verbinding – Perspectief – Effectief

Het effect

Het ‘inzicht krijgen in je patronen” brengt veranderingsprocessen binnen de persoonlijkheidsontwikkeling opgang en is bedoeld voor mensen (alle leeftijden) met zingevingsvragen, stagnatie in levensloop en/of loopbaan, burn-out verschijnselen enz.

Persoonlijke stijl staat centraal

Het ontdekken van de persoonlijke stijl is de rode draad. De herkenning is daarbij altijd aanvaardbaar (ruimte voor reflectie) en zal bijdragen tot het beter functioneren van de persoon in relatie tot zijn omgeving.

boomtekening knip

Zinvinder | Medium Consult
Wil je een consult in een één-op-één-gesprek waarbij ik jou helpende en begeleidende informatie geef op basis van de door jouw getekende boom?

Tijdens het consult word jij je bewust van de energie die jou beweegt en krijg je meer zicht op jouw persoonlijke gaven, waarden en mogelijkheden en de invloed die je hebt op je omgeving. Het vinden van jouw patronen helpt je bij het vinden van je levenspad.

Zinvinder | Wederdienst op ‘donatiebasis’
Ik geef consulten op ‘donatiebasis’. Dat wil zeggen dat de consultant dat geeft wat hij of zij het consult waard vindt. Ik ben afgestapt van financieel bejag en ga met jou in gesprek op basis van wederzijdse waardering. Zo verlenen wij elkaar een ‘wederdienst’. Vertrouwen voor inzicht! De minimumdonatie is € 25.00. Van iedere € 25,- doneer ik € 3,- aan Save the Children

Contact
Je kunt ook iemand meenemen. Geef dit van tevoren aan op het contactformulier.