Gaandeweg Coaching

g_van_gaandeweg
Gaandeweg | ‘inzicht in je patronen’

‘Is jouw wens bewust te worden van je levenspad en te ontdekken
wat je persoonlijke levensopdracht is?
Neem dan de eerste stap en ‘krijg inzicht in je patronen’.
Gaandeweg ontwaart zich ‘jouw eigen weg’

De invalshoek

Door je bewust te worden van de energie die jou beweegt, krijg je meer zicht op jouw persoonlijke gaven, waarden en mogelijkheden en de invloed die je hebt op je omgeving. Het zoeken naar jouw patronen helpt je bij het vinden van je levenspad.

De biografische wijze van werken is gebaseerd op het ontwikkelen van begrip voor jezelf en je naasten. Het verwoorden van je levenspad is het meest krachtig als je bereid bent om, in eerste instantie door jouw filters heen, naar jezelf te kijken en hier ook iets mee te doen. Het resultaat ‘herschrijft’ het verleden op positieve en bevrijdende wijze.

De paden
Levenspad – Loopbaan – Leefwereld

Het aanbod
Vertellen – Tekenen/Schrijven – Vormgeven – De rode draad zoeken – Verklaren

Het resultaat
Helderheid – Verbinding – Perspectief – Effectief

Het effect

Het ‘inzicht krijgen in je patronen” brengt veranderingsprocessen binnen de persoonlijkheidsontwikkeling opgang en is bedoeld voor mensen (alle leeftijden) met zingevingvragen, stagnatie in levensloop en/of loopbaan, burn-out verschijnselen enz.

Persoonlijke stijl staat centraal

Het ontdekken van de persoonlijke stijl is de rode draad. De herkenning is daarbij altijd aanvaardbaar (ruimte voor reflectie) en zal bijdragen tot het beter functioneren van de persoon in relatie tot zijn omgeving.