Leonard Bouwhuis

leonard bouwhuis ta
Als levensloop consultant en trouwambtenaar heb ik te maken met levensverhalen. De laatste jaren ben ik eigen verhalen en gedichten gaan schrijven. Daarbij ervaar ik dat het ‘op verhaal komen’ mij de mogelijkheid biedt mijn gedachten, gevoelens en beelden een plek te geven.

Op mijn blog ‘Zinvinder’ publiceer ik brieven, haiku’s, gedichten tot slot, korte verhalen en vele andere schrijfsels die onder één noemer te vangen zijn namelijk het vinden van ‘de zin de van het leven’.

Zinvinder | Medium Consult | Op zoek naar verbinding
‘Als mensen de tijd nemen om te reflecteren, krijgen zij meer oog voor hetgeen henzelf en in anderen van wezenlijk belang is. Actief bezig zijn brengt mensen in hun element. Gaandeweg het proces verandert er van alles. Ineens komt er een doorbraak en zien mensen mogelijkheden om dat wat ze ontdekken en leren op hun eigen wijze in praktijk te brengen.  Het stimuleren en begeleiden van mensen vind ik boeiend. Ik kan inspireren bij het ontdekken en ontwikkelen van kwaliteiten en het aangaan van uitdagingen. Mijn enthousiasme en betrokkenheid wordt als positief ervaren.’

Verhalenbundel |  ‘Verzonnen Waarheid’
In 2015 heb ik de verhalenbundel ‘Verzonnen Waarheid’ samengesteld. Ik hoop met deze bundel de lezer te stimuleren ook te gaan schrijven. In welke vorm dan ook. Door te schrijven geef je jouw belevenissen en herinneringen een plek.”

“Wat is de weg lang
Maar al die tijd
Hoezeer heb ik die nodig gehad
Om te weten waar hij mij voorbij voerde”

[Dag Hammarskjöld]

In deze bundel staan levensverhalen die meer zijn dan het opsommen van feiten, gebeurtenissen en ervaringen. De portretten brengen de lezer in contact met diepere lagen in zichzelf. Deze vorm van storytelling biedt de ruimte om dat wat mensen beweegt te leren herkennen en aan te zetten tot erkenning, zelfreflectie, bezinning en verdieping. Het voorwoord is geschreven door Wibe Veenbaas van Phoenix Opleidingen.

Verhalenbundel ‘Verzonnen Waarheid | Verhalenbundel ‘Verzonnen Waarheid’