gaven

Nieuw inzicht, nieuw logo!

Afbeelding Geplaatst op Geupdate op

cropped-enso-logo-zinzoeker-boom

Mijn naam is Leonard Bouwhuis en sinds mijn jeugd ben ik al gevoelig voor allerlei ‘dingen’ om mij heen. Ik ben iemand die zaken rationeel denkend benaderd in termen van ‘oorzaak en gevolg’ of wel het ‘oorzakelijk denken’. In eerste instantie bleef ik mijn gaven rationeel benaderen.

Sinds 2002 ben ik mij gaan verdiepen in het analyseren van boomtekeningen. Tijdens de analyse en de daaropvolgende bespreking bleek de boomtekening een middel om een kanaal te zijn voor de ander, de tekenaar, om boodschappen door te geven. Sindsdien ben ik mij gaan verdiepen in spiritualiteit en kregen mijn gaven een andere plek.

Na een aantal bezoeken aan een medium werd ik geattendeerd op mijn helderziende en magnetiserende kracht. Van het medium ontving ik een gedichtenbundel waar hij een persoonlijke boodschap schreef.

“Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.
Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.”

Johannes 15,9-17

De Vader draagt ware vriendschap uit door alles wat Hij heeft met mij te delen.
Ik moet deze liefde niet opstapelen maar, op mijn beurt, de hand reiken naar anderen die hongeren naar liefde. Omdat Hij ervoor kiest anderen lief te hebben door mij, staat mij veel te doen. Alles wat ik nog te doen had was te zeggen: ‘Ik ben beschikbaar!’

Het nieuwe logo | Betekenis

enso-logo-zinzoeker

De Enso (cirkel) in het Zenboeddhisme staat symbool voor de toestand van “leegte”, dat wil zeggen: ‘vrijheid van illusies’ of ‘helder inzicht’. In deze toestand ziet men zichzelf en de wereld, zoals die werkelijk is. Meestal is de Enso niet gesloten. De opening in de cirkel is een onderdeel van het zijn, het bestaan, een onvolmaaktheid, eigen aan het bestaan.

blad boom

De boom is de schakel tussen hemel en aarde. Welke levende vorm of wezen is er meer toe geëigend? Een vogel kan hoog boven het menselijke uitvliegen, maar dan is hij ver van de aarde weg. Een engel heeft al helemaal geen anker op de aarde. Maar een boom is stevig verankerd in de aarde en geeft aldus vertrouwen, hij kan als symbool voor veiligheid en stevigheid dienen. Het aardse heeft veiligheid nodig, zoals het hemelse juist ruimte en vrijheid nodig heeft. De takken die als je onder een grote boom staat tot in de hemel lijken te reiken, nemen alle ruimte en vrijheid.

Voor meer informatie over het boomtekenen | Boom tekenen | Consult