winterkou

De wind waait strakhard

Geplaatst op Geupdate op

 De wyn waait ful stram
de kreft ut myn liif.   Fer-slein
wachtsj’ik op lijte.

winterweer

De wind waait strakhard
de kracht uit mijn lijf.  Geveld
wacht ik op luwte.

 

 

Warmte van binnen

Afbeelding Geplaatst op

doornenheggenkou

Winterse haiku

Afbeelding Geplaatst op

door-kou-bevangen