Tekenen

Een karakteranalyse aan de hand van een boomtekening

Bij het tekenen van een boom legt men daar iets van zichzelf in. Onwillekeurig, zonder dat men zich daarvan bewust is of zonder dat men zich daar op toelegt. Net als bij de grafologie – de studie van het handschrift – kan men een boomtekening analyseren en op grond van bepaalde kenmerken die de getekende boom al of niet heeft, een beschrijving geven van sommige facetten van gedrag of persoonlijkheid van de tekenaar.

Een levensboomtekening geeft inzicht in:

 • Persoonlijkheid, gedrag en levensloop
 • Het contact met anderen
 • Gevoelens
 • Eigenschappen, kwaliteiten en talenten

De toepassingsmogelijkheden

 • Loopbaan en Levensloopvragen
  Het analyseren van boomtekeningen is meer dan alleen maar een instrument ter ondersteuning bij het werven en selecteren van personeel. Het wordt ook gebruikt voor aanvullend inzicht bij carrière-planning, loopbaanbegeleiding, interne overplaatsing en/of promotiemogelijkheden en outplacement.
 • Studie- en Beroepskeuze
  Een boomtekening analyse kan een handreiking zijn voor jonge mensen die zich onzeker voelen ten opzichte van de keuze van hun loopbaan. Dat geldt ook voor mensen die zich op latere leeftijd willen heroriënteren én voor degenen die na hun pensionering alsnog verborgen talenten willen ontdekken en gebruiken. Tijdens het drukke, arbeidzame leven zijn zij daar meestal niet aan toegekomen.
 • Partnerkeuze, Familie- en gezinsopstelling
  In wezen zouden alle persoonlijke relaties, thuis of in de werksfeer, veel gemakkelijker en soepeler kunnen verlopen indien er meer begrip is over hoe de ander denkt en voelt.

Kindertekeningen
Een boomtekening kan een inschatting geven van de stand van de ontwikkeling van het kind. Hoe het kind zich verhoudt tot de norm voor zijn of haar leeftijd en daarmee eventuele kwaliteiten of onvolkomenheden signaleren, waardoor passende beslissingen voor de verdere ontwikkeling kunnen worden genomen.

Leonard's Boom

Voor wie?

Deze creatieve coachingsgesprekken brengen veranderingsprocessen binnen de persoonlijkheid(s)ontwikkeling opgang en zijn bedoeld voor mensen (alle leeftijden) met zingevingvragen, stagnatie in levensloop en/of loopbaan, burn-out verschijnselen enz.

Informatie?

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Leonard Bouwhuis. U kunt hierbij gebruik maken van het contactformulier.