Boom | Tekenen

Een levensloopanalyse aan de hand van een boomtekening

Sinds 2002 ben ik mij gaan verdiepen in het analyseren van boomtekeningen. Bij het tekenen van een boom legt men daar iets van zichzelf in. Onwillekeurig, zonder dat men zich daarvan bewust is of zonder dat men zich daar op toelegt. Net als bij de grafologie – de studie van het handschrift – kan men een boomtekening analyseren en op grond van bepaalde kenmerken die de getekende boom al of niet heeft, een beschrijving geven van sommige facetten van gedrag of persoonlijkheid van de tekenaar.

Tijdens de analyse en de daaropvolgende bespreking bleek de boomtekening een middel om een kanaal te zijn voor de ander, de tekenaar, om boodschappen door te geven. Sindsdien ben ik mij gaan verdiepen in spiritualiteit en kregen mijn gaven een andere plek.

Een levensboom tekening geeft inzicht in:

 • Persoonlijkheid, gedrag en levensloop
 • Het contact met anderen
 • Gevoelens
 • Eigenschappen, kwaliteiten en talenten

De toepassingsmogelijkheden

 • Levensloopvragen
  Soms worstel je gewoon met omstandigheden in je leven die je in verwarring brengen of je neerslachtig maken. Omstandigheden waar je keer op keer weer tegenaan loopt. De analyse legt je patroon bloot en geeft antwoord op de vraag waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat.
 • Partnerkeuze, Familie- en gezinsopstelling
  In wezen zouden alle persoonlijke relaties, thuis of in de werksfeer, veel gemakkelijker en soepeler kunnen verlopen indien er meer begrip is over hoe de ander denkt en voelt.
 • Loopbaanvragen
  Het analyseren van boomtekeningen is meer dan alleen maar een instrument ter ondersteuning bij het werven en selecteren van personeel. Het wordt ook gebruikt voor aanvullend inzicht bij carrière-planning, loopbaanbegeleiding, interne overplaatsing en/of promotiemogelijkheden en outplacement.
 • Studie- en Beroepskeuze
  Een boomtekening analyse kan een handreiking zijn voor jonge mensen die zich onzeker voelen ten opzichte van de keuze van hun loopbaan. Dat geldt ook voor mensen die zich op latere leeftijd willen heroriënteren én voor degenen die na hun pensionering alsnog verborgen talenten willen ontdekken en gebruiken. Tijdens het drukke, arbeidzame leven zijn zij daar meestal niet aan toegekomen.

Kindertekeningen
Een boomtekening kan een inschatting geven van de stand van de ontwikkeling van het kind. Hoe het kind zich verhoudt tot de norm voor zijn of haar leeftijd en daarmee eventuele kwaliteiten of onvolkomenheden signaleren, waardoor passende beslissingen voor de verdere ontwikkeling kunnen worden genomen.

De levensloopanalyse door middel van een boomtekening leent zich heel goed bij kinderen, bij hen heeft men niet veel aan vraaggesprekken, want praten gaat nog moeilijk terwijl tekenen ze over de drempel helpt.

Leonard Bouwhuis heeft jarenlange ervaring met het analyseren van boomtekeningen. Het inzicht dat wordt verkregen bij het analyseren van kinder-boomtekeningen werkt bijzonder verhelderend naar het in contact komen met het kind en zijn eigenheid.

Hypersensitiviteit & Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
Aan de hand van boomtekeningen kunnen ouders en onderwijzers van jonge kinderen sneller herkenning vinden en vervolgens onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van hypersensitiviteit en ASS.

Leonard's Boom

Voor wie?
Deze creatieve consulten brengen veranderingsprocessen binnen de persoonlijkheid(s)ontwikkeling opgang en zijn bedoeld voor mensen (alle leeftijden) met zingevingsvragen, stagnatie in levensloop en/of loopbaan, burn-out verschijnselen enz.

Informatie?
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Leonard Bouwhuis. U kunt hierbij gebruik maken van het contactformulier.