| Voorwoord

Op 16 mei 2011 heb ik deelgenomen aan een workshop onder leiding van Wibe Veenbaas. Wibe Veenbaas is een van de grondleggers van Phoenix Opleidingen (o.a. Systemisch werken). Bewegen in bewogenheid zijn woorden die de mens en de werker Wibe treffend beschrijven. Hij heeft zich ontwikkeld tot een bewegingsleraar van de mens en zijn weg.

In zijn werk streeft hij er naar om binnen en buiten in verbinding te brengen. Wibe gaat daarin voor; hij is de terugkeer toegewijd. Cursisten en cliënten komen keer op keer voor de levensopdracht te staan om de innerlijke beweging om terug te keren tot verbinding aan te nemen. De integratie van het persoonlijke en het ambachtelijke en de ontwikkeling daarvan worden weerspiegeld in de dimensies van het instituut Phoenix.

het boek van mijn leven

Enige tijd later heb ik Wibe gevraagd het voorwoord te schrijven voor mijn bundel. Daar heeft hij volmondig ja op gezegd.