| Wat mensen beweegt

Waar vinden mensen hun kracht, wat is hun passie, waardoor komen mensen in beweging? Dat zijn de vragen die mij het meest boeien. Een belangrijke houvast bij de zoektocht naar antwoorden op wat de mens beweegt is de leer van De Vier Elementen.

De Vier Elementen vormen een beschrijving van de materiële wereld door Gautama Boeddha. De Boeddha stelde dat de fysieke wereld bestaat uit de volgende vier basiselementen of energieën:

  • Water (symboliseert cohesie en flexibiliteit)
  • Aarde (symboliseert hardheid en inflexibiliteit)
  • Lucht off ruimte (symboliseert materiële leegte)
  • Vuur (symboliseert warmte)

Door je bewust te worden van de energie die jou beweegt, krijg je meer zicht op jouw persoonlijke gaven, waarden en mogelijkheden en de invloed die je hebt op je omgeving. Het zoeken naar jouw patronen helpt je bij het vinden van je levenspad.

De schrijfwijze van de verhalenbundel ‘Verzonnen Waarheid’ is gebaseerd op een biografische wijze van werken. Deze wijze van werken ontwikkelt begrip voor jezelf en je naasten. Het verwoorden van je levenspad is het meest krachtig als je bereid bent om, in eerste instantie door jouw filters heen, naar jezelf te kijken en hier ook iets mee te doen. Het resultaat ‘herschrijft’ het verleden op positieve en bevrijdende wijze.

elementenvierhoek fotocollage

lucht bedenkt en beweegt ons
water ondersteunt en vormt ons
vuur spoort aan en verandert ons
aarde bouwt en heelt ons